Danh sách yêu cầu sản phẩm

Cam vắt nước 3 Báo giá

Danh mục: Cam | Yêu cầu bởi: Thành Thực

Số lượng cần mua: 500 kg

Ngày mua / hết hạn: 01/02/2019 đến 12/03/2020

Măng cụt 0 Báo giá

Danh mục: Măng cụt | Yêu cầu bởi: Thành Thực

Số lượng cần mua: 100 kg

Ngày mua / hết hạn: 13/03/2019 đến 30/09/2019

Chuối cavendish 0 Báo giá

Danh mục: Chuối | Yêu cầu bởi: Hong sinh

Số lượng cần mua: 1000 tấn

Ngày mua / hết hạn: 01/01/2019 đến 01/10/2019

Chuối cavendish 3 Báo giá

Danh mục: Chuối | Yêu cầu bởi: Thu Mua Nông Sản

Số lượng cần mua: 100 tấn

Ngày mua / hết hạn: 09/12/2018 đến 31/12/2019

Táo ngọt 0 Báo giá

Danh mục: Táo | Yêu cầu bởi: Gia Hân

Số lượng cần mua: 100 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 29/12/2019

Cam xoàn 0 Báo giá

Danh mục: Cam | Yêu cầu bởi: Giang Văn Tuân

Số lượng cần mua: 600 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 31/05/2019

Cam sành 0 Báo giá

Danh mục: Cam | Yêu cầu bởi: Giang Văn Tuân

Số lượng cần mua: 500 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 31/12/2020

Mít thái 0 Báo giá

Danh mục: Mít | Yêu cầu bởi: Giang Văn Tuân

Số lượng cần mua: 700 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 29/06/2019

Sầu riêng thái monthong 1 Báo giá

Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Giang Văn Tuân

Số lượng cần mua: 700 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 28/09/2019

Sầu riêng Ri6 0 Báo giá

Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Giang Văn Tuân

Số lượng cần mua: 800 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 30/08/2019

Dâu tây 0 Báo giá

Danh mục: Dâu tây | Yêu cầu bởi: Hoàng Hải Yến

Số lượng cần mua: 300 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 29/08/2019

Chuối Cau (sll) 0 Báo giá

Danh mục: Chuối | Yêu cầu bởi: 葉興隆 (Long)

Số lượng cần mua: 300 tấn

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 31/03/2000

Sầu riêng ri6 1 Báo giá

Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Phạm Nhi

Số lượng cần mua: 800 kg

Ngày mua / hết hạn: 01/12/2018 đến 29/03/2020

Bưởi diễn 1 Báo giá

Danh mục: Bưởi | Yêu cầu bởi: Hiền Lê

Số lượng cần mua: 700 kg

Ngày mua / hết hạn: 06/12/2018 đến 14/01/2020

Cam 0 Báo giá

Danh mục: Cam | Yêu cầu bởi: Vận Tải Linhphan

Số lượng cần mua: 3 tấn

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 31/08/2019

Bưởi diễn 2 Báo giá

Danh mục: Bưởi | Yêu cầu bởi: Gấu Nana

Số lượng cần mua: 2000 quả

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 01/12/2019

Sầu riêng 1 Báo giá

Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Nông sản Dũng Hà

Số lượng cần mua: 500 kg

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 23/10/2019

Khoai môn tím 0 Báo giá

Danh mục: Khoai môn | Yêu cầu bởi: Nông sản Dũng Hà

Số lượng cần mua: 500 kg

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 13/12/2019

Mua bơ sáp 1 Báo giá

Danh mục: | Yêu cầu bởi: Nông sản Dũng Hà

Số lượng cần mua: 500 kg

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 19/06/2019

Mua bưởi diễn(sll) 2 Báo giá

Danh mục: Bưởi | Yêu cầu bởi: Trần Bụi

Số lượng cần mua: 5000 quả

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 25/12/2019