Danh sách yêu cầu sản phẩm

Hạt Điều W320 1 Báo giá

Danh mục: Điều (Đào lộn hột) | Yêu cầu bởi: Hà Phong

Số lượng cần mua: 100 tấn

Ngày mua / hết hạn: 04/11/2020 đến 05/02/2022

Bán Cọng Dừa Nước SLL 0 Báo giá

Danh mục: Dừa | Yêu cầu bởi: Hà Phong

Số lượng cần mua: 100 tấn

Ngày mua / hết hạn: 04/11/2020 đến 06/05/2021

Vải thiều 0 Báo giá

Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Le Nam Khanh

Số lượng cần mua: 100 tấn

Ngày mua / hết hạn: 12/08/2020 đến 31/08/2020

Số lượng cần mua: 25 tấn

Ngày mua / hết hạn: 12/04/2020 đến 31/12/2020

Bán nhãn Ido 0 Báo giá

Danh mục: Nhãn | Yêu cầu bởi: hnguyenhieptan

Số lượng cần mua: 0 tấn

Ngày mua / hết hạn: 05/04/2020 đến 01/05/2020

Cam vắt nước 3 Báo giá

Danh mục: Cam | Yêu cầu bởi: Thành Thực

Số lượng cần mua: 500 kg

Ngày mua / hết hạn: 01/02/2019 đến 12/03/2020

Măng cụt 0 Báo giá

Danh mục: Măng cụt | Yêu cầu bởi: Thành Thực

Số lượng cần mua: 100 kg

Ngày mua / hết hạn: 13/03/2019 đến 30/09/2019

Chuối cavendish 0 Báo giá

Danh mục: Chuối | Yêu cầu bởi: Hong sinh

Số lượng cần mua: 1000 tấn

Ngày mua / hết hạn: 01/01/2019 đến 01/10/2019

Chuối cavendish 3 Báo giá

Danh mục: Chuối | Yêu cầu bởi: Thu Mua Nông Sản

Số lượng cần mua: 100 tấn

Ngày mua / hết hạn: 09/12/2018 đến 31/12/2019

Táo ngọt 0 Báo giá

Danh mục: Táo | Yêu cầu bởi: Gia Hân

Số lượng cần mua: 100 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 29/12/2019

Cam xoàn 0 Báo giá

Danh mục: Cam | Yêu cầu bởi: Giang Văn Tuân

Số lượng cần mua: 600 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 31/05/2019

Cam sành 0 Báo giá

Danh mục: Cam | Yêu cầu bởi: Giang Văn Tuân

Số lượng cần mua: 500 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 31/12/2020

Mít thái 0 Báo giá

Danh mục: Mít | Yêu cầu bởi: Giang Văn Tuân

Số lượng cần mua: 700 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 29/06/2019

Sầu riêng thái monthong 1 Báo giá

Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Giang Văn Tuân

Số lượng cần mua: 700 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 28/09/2019

Sầu riêng Ri6 0 Báo giá

Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Giang Văn Tuân

Số lượng cần mua: 800 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 30/08/2019

Dâu tây 0 Báo giá

Danh mục: Dâu tây | Yêu cầu bởi: Hoàng Hải Yến

Số lượng cần mua: 300 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 29/08/2019

Chuối Cau (sll) 0 Báo giá

Danh mục: Chuối | Yêu cầu bởi: 葉興隆 (Long)

Số lượng cần mua: 300 tấn

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 31/03/2000

Sầu riêng ri6 1 Báo giá

Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Phạm Nhi

Số lượng cần mua: 800 kg

Ngày mua / hết hạn: 01/12/2018 đến 29/03/2020

Bưởi diễn 1 Báo giá

Danh mục: Bưởi | Yêu cầu bởi: Hiền Lê

Số lượng cần mua: 700 kg

Ngày mua / hết hạn: 06/12/2018 đến 14/01/2020

Cam 0 Báo giá

Danh mục: Cam | Yêu cầu bởi: Vận Tải Linhphan

Số lượng cần mua: 3 tấn

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 31/08/2019