Vải thiều

  • Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Le Nam Khanh
  • Số lượng: 100 tấn
  • Ngày mua / hết hạn: 12/08/2020 đến 31/08/2020
  • Cần mua vải thiều tươi
  • 0 Báo giá
15,000

Sản phẩm cùng người mua

Không tìm thấy kết quả nào.

Sản phẩm cùng loại

Sầu riêng thái monthong 1 Báo giá

Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Giang Văn Tuân

Số lượng cần mua: 700 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 28/09/2019

Sầu riêng Ri6 0 Báo giá

Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Giang Văn Tuân

Số lượng cần mua: 800 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 30/08/2019

Sầu riêng ri6 1 Báo giá

Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Phạm Nhi

Số lượng cần mua: 800 kg

Ngày mua / hết hạn: 01/12/2018 đến 29/03/2020

Sầu riêng 1 Báo giá

Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Nông sản Dũng Hà

Số lượng cần mua: 500 kg

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 23/10/2019