Sầu riêng thái monthong

  • Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Giang Văn Tuân
  • Số lượng: 700 kg
  • Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 28/09/2019
  • Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Đức Tuân, bên mình có chuỗi cửa hàng và siêu thị mini cần cung cấp Sầu riêng Thái Monthong CHẤT LƯỢNG, THƯỜNG XUYÊN (1 tuần khoảng 2 lần), Bán quanh năm nên cần nhà cung cấp lâu dài. Nhận hàng Tại Hà Nội.
  • 1 Báo giá

Sản phẩm cùng người mua

Cam xoàn 0 Báo giá

Danh mục: Cam | Yêu cầu bởi: Giang Văn Tuân

Số lượng cần mua: 600 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 31/05/2019

Cam sành 0 Báo giá

Danh mục: Cam | Yêu cầu bởi: Giang Văn Tuân

Số lượng cần mua: 500 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 31/12/2020

Mít thái 0 Báo giá

Danh mục: Mít | Yêu cầu bởi: Giang Văn Tuân

Số lượng cần mua: 700 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 29/06/2019

Sầu riêng Ri6 0 Báo giá

Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Giang Văn Tuân

Số lượng cần mua: 800 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 30/08/2019

Sản phẩm cùng loại

Vải thiều 0 Báo giá

Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Le Nam Khanh

Số lượng cần mua: 100 tấn

Ngày mua / hết hạn: 12/08/2020 đến 31/08/2020

Sầu riêng Ri6 0 Báo giá

Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Giang Văn Tuân

Số lượng cần mua: 800 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 30/08/2019

Sầu riêng ri6 1 Báo giá

Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Phạm Nhi

Số lượng cần mua: 800 kg

Ngày mua / hết hạn: 01/12/2018 đến 29/03/2020

Sầu riêng 1 Báo giá

Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Nông sản Dũng Hà

Số lượng cần mua: 500 kg

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 23/10/2019