Chuối cavendish

  • Danh mục: Chuối | Yêu cầu bởi: Thu Mua Nông Sản
  • Số lượng: 100 tấn
  • Ngày mua / hết hạn: 09/12/2018 đến 31/12/2019
  • Cần mua 100 tấn chuối cavendish, nhận hàng tại tân cảng
  • 3 Báo giá

Sản phẩm cùng người mua

Bưởi da xanh 4 Báo giá

Danh mục: Bưởi | Yêu cầu bởi: Seller

Số lượng cần mua: 3 tấn

Ngày mua / hết hạn: 07/12/2018 đến 31/12/2019

Sản phẩm cùng loại

Chuối cavendish 0 Báo giá

Danh mục: Chuối | Yêu cầu bởi: Hong sinh

Số lượng cần mua: 1000 tấn

Ngày mua / hết hạn: 01/01/2019 đến 01/10/2019

Chuối Cau (sll) 0 Báo giá

Danh mục: Chuối | Yêu cầu bởi: 葉興隆 (Long)

Số lượng cần mua: 300 tấn

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 31/03/2000