Chuối Cau (sll)

  • Danh mục: Chuối | Yêu cầu bởi: 葉興隆 (Long)
  • Số lượng: 300 tấn
  • Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 31/03/2000
  • Cần thu mua chuối cau số lượng lớn để xuất khẩu. Nhà vườn nào có chuối liên hệ và báo giá e nhé.
    Số lượng không giới hạn. Nhu cầu thường xuyên. Nhận hàng tại Đồng Nai
  • 0 Báo giá

Sản phẩm cùng người mua

Không tìm thấy kết quả nào.

Sản phẩm cùng loại

Chuối cavendish 0 Báo giá

Danh mục: Chuối | Yêu cầu bởi: Hong sinh

Số lượng cần mua: 1000 tấn

Ngày mua / hết hạn: 01/01/2019 đến 01/10/2019

Chuối cavendish 3 Báo giá

Danh mục: Chuối | Yêu cầu bởi: Thu Mua Nông Sản

Số lượng cần mua: 100 tấn

Ngày mua / hết hạn: 09/12/2018 đến 31/12/2019