Cam vắt nước

  • Danh mục: Cam | Yêu cầu bởi: Thành Thực
  • Số lượng: 500 kg
  • Ngày mua / hết hạn: 01/02/2019 đến 12/03/2020
  • Mình cần nguồn cam vắt nước, hàng lấy thường xuyên hàng tuần.
    Mua trực tiếp với nhà vườn.
    Ưu tiên hàng chất lượng; ngon, ngọt, mọng nước.
  • 3 Báo giá

Sản phẩm cùng người mua

Măng cụt 0 Báo giá

Danh mục: Măng cụt | Yêu cầu bởi: Thành Thực

Số lượng cần mua: 100 kg

Ngày mua / hết hạn: 13/03/2019 đến 30/09/2019

Sản phẩm cùng loại

Cam xoàn 0 Báo giá

Danh mục: Cam | Yêu cầu bởi: Giang Văn Tuân

Số lượng cần mua: 600 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 31/05/2019

Cam sành 0 Báo giá

Danh mục: Cam | Yêu cầu bởi: Giang Văn Tuân

Số lượng cần mua: 500 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 31/12/2020

Cam 0 Báo giá

Danh mục: Cam | Yêu cầu bởi: Vận Tải Linhphan

Số lượng cần mua: 3 tấn

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 31/08/2019