Cam

  • Danh mục: Cam | Yêu cầu bởi: Vận Tải Linhphan
  • Số lượng: 3 tấn
  • Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 31/08/2019
  • Cầm mua Cam giá tại vườn. Xe sẽ đến tận vườn để thu mua. Khu vực mua nằm trong bán kính 300 km tính từ Hưng Yên (VD: Hoa bình, bắc giang, nngệ an...). Mỗi ngày thu mua khoảng 3 tấn.
  • 0 Báo giá

Sản phẩm cùng người mua

Không tìm thấy kết quả nào.

Sản phẩm cùng loại

Cam vắt nước 3 Báo giá

Danh mục: Cam | Yêu cầu bởi: Thành Thực

Số lượng cần mua: 500 kg

Ngày mua / hết hạn: 01/02/2019 đến 12/03/2020

Cam xoàn 0 Báo giá

Danh mục: Cam | Yêu cầu bởi: Giang Văn Tuân

Số lượng cần mua: 600 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 31/05/2019

Cam sành 0 Báo giá

Danh mục: Cam | Yêu cầu bởi: Giang Văn Tuân

Số lượng cần mua: 500 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 31/12/2020