Danh sách yêu cầu sản phẩm

Bưởi diễn 2 Báo giá

Danh mục: Bưởi | Yêu cầu bởi: Gấu Nana

Số lượng cần mua: 2000 quả

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 01/12/2019

Sầu riêng 1 Báo giá

Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Nông sản Dũng Hà

Số lượng cần mua: 500 kg

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 23/10/2019

Khoai môn tím 0 Báo giá

Danh mục: Khoai môn | Yêu cầu bởi: Nông sản Dũng Hà

Số lượng cần mua: 500 kg

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 13/12/2019

Mua bơ sáp 1 Báo giá

Danh mục: | Yêu cầu bởi: Nông sản Dũng Hà

Số lượng cần mua: 500 kg

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 19/06/2019

Mua bưởi diễn(sll) 2 Báo giá

Danh mục: Bưởi | Yêu cầu bởi: Trần Bụi

Số lượng cần mua: 5000 quả

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 25/12/2019

Bưởi diễn 1 Báo giá

Danh mục: Bưởi | Yêu cầu bởi: Mr. An

Số lượng cần mua: 1000 quả

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 09/11/2019

Cần mua Thanh Long 0 Báo giá

Danh mục: Thanh long | Yêu cầu bởi: Thuyền Và Biển

Số lượng cần mua: 50 tấn

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 30/09/2019

Thanh Long 0 Báo giá

Danh mục: Thanh long | Yêu cầu bởi: Thanh Long Xuân Tình

Số lượng cần mua: 100 tấn

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 31/08/2019

Thanh Long 0 Báo giá

Danh mục: Thanh long | Yêu cầu bởi: Mr. Hải

Số lượng cần mua: 30 tấn

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 31/05/2019

Bưởi da xanh 4 Báo giá

Danh mục: Bưởi | Yêu cầu bởi: Seller

Số lượng cần mua: 3 tấn

Ngày mua / hết hạn: 07/12/2018 đến 31/12/2019