Danh sách yêu cầu sản phẩm

Bưởi diễn 1 Báo giá

Danh mục: Bưởi | Yêu cầu bởi: Hiền Lê

Số lượng cần mua: 700 kg

Ngày mua / hết hạn: 06/12/2018 đến 14/01/2020

Bưởi diễn 2 Báo giá

Danh mục: Bưởi | Yêu cầu bởi: Gấu Nana

Số lượng cần mua: 2000 quả

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 01/12/2019

Mua bưởi diễn(sll) 2 Báo giá

Danh mục: Bưởi | Yêu cầu bởi: Trần Bụi

Số lượng cần mua: 5000 quả

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 25/12/2019

Bưởi diễn 1 Báo giá

Danh mục: Bưởi | Yêu cầu bởi: Mr. An

Số lượng cần mua: 1000 quả

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 09/11/2019

Bưởi da xanh 4 Báo giá

Danh mục: Bưởi | Yêu cầu bởi: Seller

Số lượng cần mua: 3 tấn

Ngày mua / hết hạn: 07/12/2018 đến 31/12/2019